خرید غذای بچه ماهی کپور

همه چیز راجع غذای ماهی کپور

  ماهی کپور معمولی  همه چیز خوار بوده و از جانوران کفزی ، شیرونومیده ها وموجودات پالنکتونی درشت تغذیه می نماید. بمنظور سرعت بخشیدن به رشد دو گونه اخیر (آمور ـ کپور ) پرورش دهنده ناگزیر است از غذای دستی استفاده نماید. بدین منظور برای تغذیه ماهی آمور از علوفه سبز (شبدر و یونجه) استفاده می نماید. …

همه چیز راجع غذای ماهی کپور ادامه »