پرورش ماهی قزل آلا

هوش ماهی

آیا هوش و حافظه ماهی پایین است؟

قطعا تا الان با این موضوع برخورد کرده اید که به کسی که دارای سطح هوش و حافظه ی پایینی است بگویند: IQ شما در حد ماهی است!! اما این موضوع آیا حقیقت دارد؟ اگر بخواهید یک حیوان باهوش را نام ببرید، به احتمال زیاد آن را سگ، میمون و غیره می نامید. به احتمال …

آیا هوش و حافظه ماهی پایین است؟ ادامه »

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

پرورش در ابعاد بزرگ و صنعتی عوامل مهم و موثر منابع كيفي آب ويژگيهاي آب در پرورش آبزيان از اهميت خاصي برخوردار است . منـابع آب مـزارع پرورش ماهي لازم است از جوانب مختلف تركيبات آبـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد . زيـرا حتي يك مطالعة مختصر در كيفيت آب مي تواند عواملي را آشكار سازد …

پرورش ماهی قزل آلا ادامه »