غذای ماهی پلت(پلیت)

پلیت: غذا دادن به ماهی با پلت

  هنگامی که می دانید چگونه تغذیه ماهی ساده است. فقط مطمئن شوید که غذای خشکی که استفاده می کنید مناسب گونه های ماهی است، همانطور که در زیر توضیح داده شده است. هنگامی که غذایی را پیدا کردید که به خوبی کار می کرد و به اندازه کافی به ماهی غذا می داد ، …

پلیت: غذا دادن به ماهی با پلت ادامه »