غذای ماهی کپور

چگونه از غذای پلت استفاده کنیم؟

  هنگامی که می دانید چگونه تغذیه ماهی ساده است. فقط مطمئن شوید که غذای خشکی که استفاده می کنید مناسب گونه های ماهی است، همانطور که در زیر توضیح داده شده است. هنگامی که غذایی را پیدا کردید که به خوبی کار می کرد و به اندازه کافی به ماهی غذا می داد ، …

چگونه از غذای پلت استفاده کنیم؟ ادامه »